De Vreedzame School

 


Op de Brandaris staan wekelijks lessen van 'De Vreedzame School' op het rooster. De Vreedzame school is een programma dat er naar streeft om de school en de klas een democratische gemeenschap te laten zijn. Het streven is dat iedereen zich verantwoordelijk en betrokken voelt en dat conflicten op een constructieve manier worden opgelost.

 

De Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren wat het betekent om een ‘democratisch burger’ te zijn. Dit houdt in dat kinderen leren open te staan voor verschillen tussen mensen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang en actief verantwoordelijk willen zijn voor de gemeenschap.

 

In De Vreedzame School lessen streven we ernaar om onze leerlingen te leren:

1. Op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
2. Constructief conflicten op te lossen
3. Verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
4. Een open houding aan te nemen tegenover verschillen tussen mensen
5. Volgens welke principes onze democratische samenleving is ingericht

 

De lessen zijn onderverdeeld in zes blokken:

1. We horen bij elkaar – groepsvorming en een positief sociaal klimaat
2. We lossen conflicten zelf op – conflicthantering
3. We hebben oor voor elkaar – communicatie
4. We hebben hart voor elkaar – gevoelens
5. We dragen allemaal een steentje bij – verantwoordelijkheid
6. We zijn allemaal anders – diversiteit

 

In de nieuwsbrieven kunt u regelmatig iets lezen over de lessen van De Vreedzame School. Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op www.devreedzameschool.nl.

Leerlingenraad
Op de Brandaris werken wij met een leerlingenraad. Vanaf groep 5 kiest elke groep twee leerlingen die plaatsnemen in de leerlingenraad. Deze komt regelmatig bijeen om te spreken over de zaken die binnen de school gebeuren. Leerlingen hebben zo een stem in bepaalde zaken op school. Denk hierbij aan de indeling van het speelplein, afspraken tijdens pauzes, de invulling van de crea-lessen. De leerlingen die in de leerlingenraad zitten hebben als taak de mening van hun groep over te brengen in de leerlingenraad en ook weer besproken punten uit de leerlingenraad mee te nemen naar de groep.

 

Kletskaarten
Kletskaarten geven u een handreiking om thuis met uw kind te spreken over de inhoud van De Vreedzame School, waardoor u op de hoogte kunt blijven van behandelde leerstof en de vaardigheden tussen schoolomgeving en thuisomgeving worden gestimuleerd. Voor groep 7 en 8 zijn helaas geen kletskaarten beschikbaar.