Schoolmaatschappelijk werk


Wij zijn Remon van Galen en Samira Sabbar. Als schoolmaatschappelijke werkers (SMW) ondersteunen wij de ouders bij vragen rondom het opgroeien en opvoeding. Dit kunnen allerlei verschillende vragen zijn: verlopen de contacten met leeftijdsgenootjes moeizaam? Is er een verandering met grote impact in de thuissituatie? Maak je je zorgen over pesten of gepest worden? Kun je hulp gebruiken bij het opvoeden? Het Schoolmaatschappelijk werk is er niet alleen voor grote problemen, maar ook voor kleine vragen en twijfels. Als u erover twijfelt waar u met uw vraag op de juiste plek bent, is dat al reden genoeg om even langs te komen. Geen enkele vraag is raar of vreemd!

Middels een intakegesprek gaan wij samen op zoek naar de mogelijkheden voor uw kind om zich weer prettig te voelen. Dit kan door een aantal gesprekken met ons of door trainingen of helpen wij u bij het vinden van de weg tussen de instanties. Tevens bieden wij ook trainingen aan voor kinderen, zoals sociale weerbaarheidstraining of Kind in Echtscheiding Situatie (KIES) groep. Ook hebben wij kennis van het aanbod van groepen van andere organisaties, zodat we zorg op maat kunnen bieden. Het schoolmaatschappelijk werk is een dienstverlening en voor ouders/kinderen zijn er geen kosten aan verbonden. De gesprekken zijn ook vertrouwelijk. Mocht u een afspraak willen maken bij het SMW voor u of uw kind, dan kan dat op vrijdag.

Remon is de schoolmaatschappelijk werker van de volgende groepen; groep 1-2 C/D, voor de andere klassen de B-groepen. U kunt contact opnemen met Remon van Galen op het volgende e-mailadres r.vangalen@kwadraad.nl of bellen naar 06-36402375

Samira is de schoolmaatschappelijk werker van de volgende groepen; groep 1-2 A/B, voor de andere klassen de A-groepen. U kunt contact opnemen met Samira Sabbar op het volgende e-mailadres s.sabbar@kwadraad.nl of bellen naar 06-38295293.