studiedagen en vrije dagen leerlingen schooljaar 2021-2022

studiedagen (alle leerlingen vrij):
maandag 25 oktober 2021
vrijdag 26 november 2021
vrijdag 25 februari 2022
dinsdag 15 maart 2022
donderdag 14 april 2022
maandag 27 juni 2022
vrijdag 8 juli 2022

vrije dagen:
woensdag 6 juli 2022 (bij voldoende marge-uren)
donderdag 7 juli 2022 (bij voldoende marge-uren)

vrije middag:
vrijdag 3 december (sinterklaasfeest)

continurooster:
vrijdag 1 juli: zomerfeest