"Een ster in de basis!"


Visie en identiteit

In de samenwerkingsschool is het uitgangspunt dat er door de leerkracht heel gericht gestuurd wordt op hoe kinderen kennis en vaardigheden verwerven, verwerken en toepassen in het dagelijks leven.

Leerkrachten richten zich daarbij op een goed evenwicht tussen drie onderwijsdoelen, te weten:
het aanleren van kennis en vaardigheden
persoonsvorming
burgerschapsvorming (iedereen is anders en welkom)

Op de Samenwerkingsschool De Brandaris besteden we aandacht aan de nationale en algemeen erkende feestdagen. Er is een vrije keuze om Katholiek vormingsonderwijs te volgen vanaf groep 1 tot en met 8. Christelijk en of Humanistisch vormingsonderwijs is een keuze vanaf groep 5. 

Door de bovenstaande werkwijze begeleiden we de kinderen in de basis van hun ontwikkeling tot zelfstandige volwassenen die vaardig, waardig en aardig zijn, voor zichzelf, voor anderen en voor hun omgeving.
De hierboven genoemde uitgangspunten worden als volgt uitgewerkt:
- De leerkracht staat centraal en brengt de kennis over, zodat kinderen op school gemotiveerd worden en blijven. De vaardigheden worden daardoor vergroot en zo leren en ontwikkelen de kinderen optimaal.
- Actuele, bewezen strategieën worden toegepast door leerkrachten om aan te sluiten bij hoe kinderen leren en hoe het geheugen en de aandacht van kinderen werkt. Er wordt geleerd in een doorgaande leerlijn.


Contactinformatie:

Website (url): www.swsdebrandaris.nl
Directeur: Annemarie de Rijke
MT: Chris Krijgsman
       Roos Vis
       Kim Wuyster
       Saskia van den Broek

ICT en AVG: Natasja van der Weg                                                                                

Mailadres: info.brandaris@edumarevpr.nl
Telefoonnummer: 0181-315400