Ouderraad


Schooljaar 2020/2021

Op onze school hebben we een aantal zeer enthousiaste ouders die zich inzetten voor veel feesten en activiteiten op school. Wij zetten ons in voor onder andere het sinterklaasfeest, kerstfeest, de sportdag/Koningsspelen, de avond4daagse, schoolfotograaf en het eindejaarfeest.

Wij vergaderen onder schooltijd en onze vergaderingen zijn openbaar. Bij deze vergadering is er een vertegenwoordiger vanuit de leerkrachten aanwezig. Mocht u eens bij ons willen aanschuiven, laat het ons dan weten via onderstaand mailadres of via de leerkrachten en wij zullen u graag uitnodigen voor de vergaderingen.
U als ouder bent bijzonder belangrijk voor het welslagen van de feesten op school. Zonder uw hulp wordt het steeds moeilijker om feesten te laten doorgaan! Laat de kinderen nog heel lang genieten van de feesten en help een feestochtend mee. U zult versteld staan wat een plezier de kinderen, mede door uw betrokkenheid, op zo'n dag ervaren! Heel veel kinderen vinden het fijn dat hun vader en/of moeder hebben/heeft geholpen.

Taken en functies van de ouderraad:
Wij hebben een voorzitter, penningmeester en secretaris. Als taken hebben we lief en leed, sportzaken, bibliotheekcontact, fotograaf, MR- contact en de website die bijgehouden wordt door onze leden. 

Sponsoring:
Daarnaast zijn wij als OR altijd op zoek naar sponsors. Vooral voor de avond4daagse hebben wij veel sponsors nodig om de kinderen van iets lekkers te eten en drinken te voorzien. Werkt u bij een bedrijf of heeft u zelf een bedrijf die wel iets aan sponsoring zou willen en kunnen doen horen we dit heel graag van u. Uiteraard zal uw naam genoemd worden in de nieuwsbrief en mag u reclamemateriaal of banners ter beschikking stellen om uw bedrijf onder de aandacht te brengen.

Heeft u vragen, opmerkingen en/of suggesties, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met de ouderraad. Dit kan via e-mail or@obsdebrandaris.nl. Ook kunt u natuurlijk altijd een van de leden benaderen.

Wij als ouderraad hebben de taak om elk jaar de ouderbijdrage vast te stellen, in samenwerking met de MR van onze school. Een overzicht van welke bestedingen er zijn gedaan (financieel jaarverslag) is op te vragen bij de penningmeester (Saskia Klaassens) via e-mailadres: penningmeesteror@obsdebrandaris.n