Privacy

Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens. We verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om goed onderwijs te kunnen geven en we zorgen ervoor dat niemand anders dan noodzakelijk toegang heeft tot deze gegevens.
 
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt. De wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.
Scholen hebben iets langer de tijd gekregen om deze wet goed in te voeren.
 
Ons schoolbestuur heeft al stappen genomen in dit proces. Op de websites van EduMarevpr vindt u hierover meer informatie, waaronder ons IBP-beleid, privacyverklaring en privacyreglement.

https://www.edumarevpr.nl/privacy/
 

Foto’s

Binnen EduMarevpr hebben wij beleid op het gebruik van foto's en video's in de school.  De directeur van de school kan te allen tijde verbieden dat ouders op school foto’s maken.